به دنبال شکار

دیروز صحنه جالبی دیدم که باعث شد برای یک لحظه از فرار بازبایستم. آقای پلیس زره پوش مهربانی که ترک موتور نشسته بود و انگشت وسطش را به نشانه f به سمت جمعیتی که من هم عضوی از آن بودم گرفته بود.

چند قدم آنطرف تر، در حالی که من هنوز از دیدن صحنه قبلی گیج بودم، در فاصله چند متری آقای پلیس مهربان دیگری با تمام توان و قدرتش با ته باتوم به شیشه مغازه ای که عده ای در آن پناه گرفته بودند می کوبید. (که البته در نهایت هم شیشه نشکست!)

حالا کلا منظورم از گفتن اینها این بود که اگر من جای سرونده ک... شعر وزین "شبا که ما می خوابیم آقا پلیسه بیداره..." بودم حتما به صورت رسمی از ملت ایران عذرخواهی می کردم بابت این فریب.

/ 10 نظر / 18 بازدید
عادل

ولی به خدا اون آقا پلیسه بیداره؛ داره اضافه کاریهاش رو تو کهریزک میگذرونه!!!

ابی

اگه زودتر این پس رو دیده بودم نگرانت نمی شدم! ولی هنوز معتقدم تو آدم بشو نیستی :D

دروغ

اگه داستان نویس یا فیلمسازی همچین چیزایی که گفتی رو نشون می داد سبکش چی بود رئال یا سورئال؟!

شاه خاموش

آقا پلیس بیداره شب و روزم نداره برای دریدن

شاه رخ

مطمئنا پشيمونه از گفتن اون شعر!

logs

اتفاقا بیداره هانی..